وبلاگ

در صفحه یک روزنامه های امروز کشور چه گذشت؟ 92.09.10

نمودارهای زیر نشان می دهند روزنامه های امروز کشور بیشتر به چه مطالبی پرداخته اند و چه نگاهی به مسائل روز دارند.در این نمودارها 42 روزنامه از روزنامه های اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال گرای کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

 

نمودارحاضر از بررسی 10روزنامه اصولگرا به دست آمده است.

 

نمودارحاضر از بررسی 13 روزنامه اعتدال گرا به دست آمده است.

 

نمودارحاضر از بررسی 19 روزنامه اصلاح طلب به دست آمده است.

 
 
 

در رای گیری جشنواره پردیس دانشگاه صنعتی شریف شرکت کنید و به اپلیکیشن کافه رسانه رای دهید.

انتشار در یك شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۲ | ۰نظر
ارسال نظر
(بارگذاري تصوير دیگر)