وبلاگ

تیتر روزنامه های ایران و جهان - 13 آبان 92

        مروری بر تیترهای مهم روزنامه های ایران و جهان - دوشنبه 13 آبان 1392

انتشار در دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۰نظر

در روزنامه های امروز کشور چه گذشت؟ (92/08/13)

نمودارهای زیر نشان می دهند روزنامه های امروز کشور بیشتر به چه مطالبی پرداخته اند و چه نگاهی به مسائل روز دارند. در این نمودارها 30 روزنامه از روزنامه های اصلاح طلب و اصولگرای کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

 

انتشار در دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۲نظر

تیتر روزنامه های ایران و جهان - 12 آبان92

        مروری بر تیترهای مهم روزنامه های ایران و جهان - یکشنبه 12 آبان 1392

انتشار در یك شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۰نظر

در روزنامه های امروز کشور چه گذشت؟ (92/08/12)

نمودارهای زیر نشان می دهند روزنامه های امروز کشور بیشتر به چه مطالبی پرداخته اند و چه نگاهی به مسائل روز دارند. در این بررسی 47 روزنامه از روزنامه های صبح کشور مورد بررسی قرارگرفته است.

انتشار در یك شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۰نظر

تیتر روزنامه های ایران و جهان - 11 آبان 92

        مروری بر تیترهای مهم روزنامه های ایران و جهان - شنبه 11 آبان 1392

انتشار در شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۰نظر

در روزنامه های امروز کشور چه گذشت؟ (92/08/11)

3نمودار زیر اهم مطالب صفحه ی اول 45 روزنامه کشور به تفکیک اصولگرا، اصلاح طلب و معتدل را نمایش می دهد:

انتشار در شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۰نظر

تیتر روزنامه های ایران و جهان - 8 آبان 92

        مروری بر تیترهای مهم روزنامه های ایران و جهان - چهارشنبه 8 آبان 1392

انتشار در چهار شنبه ۸ آبان ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۰نظر

در روزنامه های امروز کشور چه گذشت؟ (92/08/08)

در 3 نمودار زیر تیترهای 32 روزنامه، مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. روزنامه های مورد بررسی قرار گرفته به ترتیب حروف الفبا در ادامه مطلب آمده است:

انتشار در چهار شنبه ۸ آبان ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۱نظر

تیتر روزنامه های ایران و جهان -7 آبان 92

        مروری بر تیترهای مهم روزنامه های ایران و جهان - سه شنبه7 آبان 1392

انتشار در سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۰نظر