وبلاگ

در صفحه یک روزنامه های امروز کشور چه گذشت؟ از اداره کمیته امدادی کشور تا استفاده از Wechat در سفرهای استانی به جای نامه 92.08.25

نمودارهای زیر نشان می دهند روزنامه های امروز کشور بیشتر به چه مطالبی پرداخته اند و چه نگاهی به مسائل روز دارند. در این نمودارها 26 روزنامه از روزنامه های اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال گرای کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

 

نمودارحاضر از بررسی 14 روزنامه اصلاح طلب به دست آمده است.

انتشار در شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۰نظر

در صفحه یک روزنامه های صبح امروز کشور چه گذشت؟ از تعطیلی گشت ارشاد و برگزاری دادگاه احمدی نژاد تا راز قتل مسئولان اقتصادی! 92/08/21

نمودارهای زیر نشان می دهند روزنامه های امروز کشور بیشتر به چه مطالبی پرداخته اند و چه نگاهی به مسائل روز دارند. در این نمودارها 32 روزنامه از روزنامه های اصلاح طلب و اصولگرای کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

انتشار در سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۰نظر

در صفحه یک روزنامه های صبح امروز کشور چه گذشت؟ از 100هواپیمای زمین گیر شده در ایران تا وزارت ورزش گروگان چیست؟! 92/08/20

نمودارهای زیر نشان می دهند روزنامه های امروز کشور بیشتر به چه مطالبی پرداخته اند و چه نگاهی به مسائل روز دارند. در این نمودارها 39 روزنامه از روزنامه های اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال گرای کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

نمودارحاضر از بررسی 10 روزنامه اصولگرا به دست آمده است.

انتشار در دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۰نظر

تیتر روزنامه های ایران و جهان - 19 آبان 92

        مروری بر تیترهای مهم روزنامه های ایران و جهان - یکشنبه 19 آبان 1392

انتشار در یك شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۰نظر

در صفحه یک روزنامه های صبح امروز کشور چه گذشت؟ از ساز مخالف پاریس تا حضور احمدی نژاد در دادگاه! 92/08/19

نمودارهای زیر نشان می دهند روزنامه های امروز کشور بیشتر به چه مطالبی پرداخته اند و چه نگاهی به مسائل روز دارند. در این نمودارها 44 روزنامه از روزنامه های اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال گرای کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

انتشار در یك شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۰نظر

در صفحه یک روزنامه های صبح امروز کشور چه گذشت؟ از شکلات سوئیسی تا دیگ سمنوی امام زمان!!! (92/08/18)

نمودارهای زیر نشان می دهند روزنامه های امروز کشور بیشتر به چه مطالبی پرداخته اند و چه نگاهی به مسائل روز دارند. در این نمودارها 45 روزنامه از روزنامه های اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال گرای کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

 

انتشار در شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۰نظر

تیتر روزنامه های ایران و جهان - 15 آبان 92

        مروری بر تیترهای مهم روزنامه های ایران و جهان - چهارشنبه 15 آبان 1392

انتشار در چهار شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۰نظر

در روزنامه های امروز کشور چه گذشت؟ (92/08/15)

نمودارهای زیر نشان می دهند روزنامه های امروز کشور بیشتر به چه مطالبی پرداخته اند و چه نگاهی به مسائل روز دارند. در این نمودارها 44 روزنامه از روزنامه های اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال گرای کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

انتشار در چهار شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۰نظر

تیتر روزنامه های ایران و جهان - 14 آبان 92

        مروری بر تیترهای مهم روزنامه های ایران و جهان - سه شنبه 14 آبان 1392

انتشار در سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۰نظر

در روزنامه های امروز کشور چه گذشت؟ (92/08/14)

نمودارهای زیر نشان می دهند روزنامه های امروز کشور بیشتر به چه مطالبی پرداخته اند و چه نگاهی به مسائل روز دارند. در این نمودارها 44 روزنامه از روزنامه های اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال گرای کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

انتشار در سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۰نظر