وبلاگ

در صفحه یک روزنامه های امروز کشور چه گذشت؟ 92.09.06

نمودارهای زیر نشان می دهند روزنامه های امروز کشور بیشتر به چه مطالبی پرداخته اند و چه نگاهی به مسائل روز دارند در این نمودارها 45 روزنامه از روزنامه های اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال گرای کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

 

نمودارحاضر از بررسی 11روزنامه اصولگرا به دست آمده است.

انتشار در چهار شنبه ۶ آذر ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۰نظر

در صفحه یک روزنامه های امروز کشور چه گذشت؟ 92.09.05

نمودارهای زیر نشان می دهند روزنامه های امروز کشور بیشتر به چه مطالبی پرداخته اند و چه نگاهی به مسائل روز دارند در این نمودارها 44 روزنامه از روزنامه های اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال گرای کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

 

نمودارحاضر از بررسی 20 روزنامه اصلاح طلب به دست آمده است.

انتشار در سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۰نظر

در صفحه یک روزنامه های امروز کشور چه گذشت؟ 92.09.04

نمودارهای زیر نشان می دهند روزنامه های امروز کشور بیشتر به چه مطالبی پرداخته اند و چه نگاهی به مسائل روز دارند در این نمودارها 43 روزنامه از روزنامه های اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال گرای کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

 

نمودارحاضر از بررسی 21 روزنامه اصلاح طلب به دست آمده است.

انتشار در دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۰نظر

در صفحه یک روزنامه های امروز کشور چه گذشت؟ از روزی که آمریکا زانو زد تا 30 هزار تخلف در صدا و سیما 92.9.3

نمودارهای زیر نشان می دهند روزنامه های امروز کشور بیشتر به چه مطالبی پرداخته اند و چه نگاهی به مسائل روز دارند در این نمودارها 40 روزنامه از روزنامه های اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال گرای کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

نمودارحاضر از بررسی 16 روزنامه اصلاح طلب به دست آمده است.

 

انتشار در یك شنبه ۳ آذر ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۰نظر

در صفحه یک روزنامه های امروز کشور چه گذشت؟ 92.09.02

نمودارهای زیر نشان می دهند روزنامه های امروز کشور بیشتر به چه مطالبی پرداخته اند و چه نگاهی به مسائل روز دارند در این نمودارها 44 روزنامه از روزنامه های اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال گرای کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

نمودارحاضر از بررسی 11روزنامه اصولگرا به دست آمده است.

انتشار در شنبه ۲ آذر ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۰نظر

در صفحه یک روزنامه های امروز کشور چه گذشت؟ از انفجارات در نزدیکی سفارت ایران در لبنان تا محاکمه غیر علنی احمدی نژاد 92.08.29

نمودارهای زیر نشان می دهند روزنامه های امروز کشور بیشتر به چه مطالبی پرداخته اند و چه نگاهی به مسائل روز دارند در این نمودارها 44 روزنامه از روزنامه های اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال گرای کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

 

نمودارحاضر از بررسی 11روزنامه اصولگرا به دست آمده است.

انتشار در چهار شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۰نظر

در صفحه یک روزنامه های امروز کشور چه گذشت؟ از تماس تلفنی روحانی و پوتین تا فساد فوتبال فردوسی پور را هم به مجلس کشاند 92.08.28

نمودارهای زیر نشان می دهند روزنامه های امروز کشور بیشتر به چه مطالبی پرداخته اند و چه نگاهی به مسائل روز دارند در این نمودارها 39 روزنامه از روزنامه های اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال گرای کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

نمودارحاضر از بررسی 16 روزنامه اصلاح طلب به دست آمده است.

 

انتشار در سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۰نظر

در روزنامه های امروز کشور چه گذشت؟ از کامل شدن دسته کلید روحانی تا ممنوعیت پرواز بدحجاب ها و لیست 50نفره هاشمی برای مجلس خبرگان(92/08/27)

نمودارهای زیر نشان می دهند روزنامه های امروز کشور بیشتر به چه مطالبی پرداخته اند و چه نگاهی به مسائل روز دارنددر این نمودارها 43 روزنامه از روزنامه های اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال گرای کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

نمودارحاضر از بررسی 10 روزنامه اصولگرا به دست آمده است.

انتشار در دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۰نظر

تیتر روزنامه های ایران و جهان - 26 آبان 92

مروری بر تیترهای مهم روزنامه های ایران و جهان - یکشنبه 26 آبان 1392

انتشار در یك شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۰نظر

در روزنامه های امروز کشور چه گذشت؟ از پرواز ایران-آمریکا تا تکلیف وزارت ورزش (92/08/26)

نمودارهای زیر نشان می دهند روزنامه های امروز کشور بیشتر به چه مطالبی پرداخته اند و چه نگاهی به مسائل روز دارند. در این نمودارها 40 روزنامه از روزنامه های اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال گرای کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

نمودارحاضر از بررسی 10 روزنامه اعتدال گرا به دست آمده است.

انتشار در یك شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۲ | ادامه مطلب ⇐ | ۰نظر